INTERIÉRY

ARCHITEKTURA

NOVINKY

DESIGN

KONTAKT

STUDIO

KONCERTNÍ SÍŇ ČESKÉ FILHARMONIE

Název

KONCERTNÍ SÍŇ ČESKÉ FILHARMONIE

 

Status

NÁVRH - DIPLOMOVÁ PRÁCE

 

Lokace

PRAHA / ŠTVANICE

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Tým

FILIP ALBRECHT

 

Konzultant

PROF. ING. ARCH. MIROSLAV MASÁK

 

Vedoucí DP

ING. ARCH. JIŘÍ BUČEK

ING. ARCH. FILIP HORATSCHKE

 

 

KONCEPT

Hlavním tvarovým řešením koncertní síně a přilehlých provozů jsou dvě uskupení zvlněných pásů/lamel. Z boku tvar vychází ze zvlnění vodní hladiny, půdorysně pak dvě vlny k sobě obrácené svými vrcholy zaoblení v místě, které tvoří centrální bod celé stavby (umístěný na centrální ose ostrova)

K tomuto místu také paprskovitě směřují další částí stavby. Symbolizují tak prostorové šíření zvuku (výbuch hudby). Spojení těchto dvou prvků (zvlněné lamely a paprskově orietované osy stavby) by měly symbolizovat  spojení hudby s tokem vody.

 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Samotný komplex se sestává ze 2 hmotových objektů se 4 vzajemně propojenými provozy (1. prodej hudebnin,  2. hlavní sál, 3. technické zázemí, 4. komorní sál) spojených foyem se spojovacím traktem a podzemními garážemi v -1. PP a 2. PP.  Pěší dostupnost zlepšuje spojení s nábřežím Ludvíka Svobody lávkou, která  přechází přes střechu foyer kolem komorního sálu v místě půdorysného spojení obou hmot stavby. Umožnuje tak vstup jak do samotné koncertní síně tak i do přilehlého parku, kterým je možné projít do východní části ostrova.  Nejdále od Hlávkova mostu je situován prostor hlavního koncertního sálu. Nejblíže pak objekty komorního sálu a prodeje hudebnin. Tyto dva objekty se s mezi nimi umístěným parterem otvírají směrem k Hlávkovu mostu a pobízejí tak ke vstupu do foyer hlavní koncenrtní síně, který je umístěn v bodě jejich největšího zblížení.

MEETPLACE © All Rights Reserved.