čsao Praha

SHOWROOM RENAULT - ČSAO PRAHA

Rekonstrukce a přístavba

Stav

DOKONČENO

(BŘEZEN 2017)

 

Status

KORPORÁTNÍ

 

Stupeň dokumentace

PD - STUDIE + BRANDING EXTERIÉR

 

Lokace

PRAHA/

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Tým

FILIP ALBRECHT

 

Spolupráce

MAREK BENEŠ

HPDK s.r.o.

Charakter objektu

 

Předmětem řešení projektu je návrh dostavby nového showroomu Renault a Dacia ČSAO a.s. Černokostelecká. Objekt se nachází ve východní části města Praha, konkrétně v městském obvodu Nové Strašníce,přímo na frekventované

4 proudé ulici Černokostelecká. Je součástní obchodně výrobní zóny, sousedí s dalším showroomem, benzínovou pumpou a obchodními provozy. V současné době je objekt ve výstavbě. Realizace probíhá na základě projektové studie Meetplace s.r.o. rozpracované do dalších PD společností HPDK s.r.o. Stavba je charakterizována jako nový a moderní objekt zahrnující všechny provozy nutné pro fungování showroomu. Novostavba má výhodnou dopravní dostupnost a dostatečně dimenzované parkoviště pro klienty a velmi kvalitní vizuální kontakt s okolim prostřednictvím bohatě prosklené přepatrované fasády.

 

Architektonické rešení – kompozice tvarového rešení, materiálové a barevné rešení

 

Hlavním pohledovým prvkem celé přístavby je prosklená fasáda výšky 6m ukončená

netransparentním pásem nesoucím firemní značení. Fasáda je navržena jako předsazená před nosný systém tak, aby psůobila kompaktním a jednolitým dojmem. Ze západní strany je kryta venkovní žaluzií pro zamezení přehřívání interiéru.

Západní fasáda stávajícího objektu bude rovněž upravena pro sjednocení firemného vzhledu - je zde v přízemní části rovněž umístěna prodejní plocha. Budou zde zvětšeny prosklené plochy, nebude ale zasahováno do nosného systému objektu. V patře jsou pak ponechány kancelářské prostory. Ostatní části objektu a areálu jsou ponechány stávající.

 

Dispozicní a provozní rešení

 

V přízemí přestavěná střední část objektu je řešena jako jeden velký open-space. Vnitřní dispozice budou doplněny až v budoucnu po upřesnění požadovaného rozvoje služeb. Severní část objektu zůstává beze změn.

INTERIÉRY

ARCHITEKTURA

NOVINKY

DESIGN

KONTAKT

STUDIO

MEETPLACE 2019 © All Rights Reserved.