INTERIÉRY

ARCHITEKTURA

NOVINKY

DESIGN

KONTAKT

STUDIO

PŘESTAVBA SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM

Soutěžní projekt přestavby sportovní haly TJ Sokol

Stav

NEREALIZOVÁNO

 

Status

SOUTĚŽNÍ PROJEKT 2014

 

Stupeň dokumentace

STUDIE

 

Lokace

CHRUDIM/

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Tým

FILIP ALBRECHT

 

Spolupráce

DAVID BAĎURA

PETR VAVŘIINA

Návrh přestavby a rekonstrukce sportovního areálu na Tyršově náměstí si kla-

de  za  cíl  vytvořit  architektonicky  a  provozně  ucelený  areál,  který  bude  svou

čitelnou formou přívětivý jak k návštěvníkům a sportovcům tak i zaměstnan-

cům areálu.

Návrh ponechává větší část historických objektů (sportovní hala, sokolovna)

a doplňuje je v plochách demolovaných objektů o nové požadované provozy

a zázemí. Při budování nových objektů se návrh vždy snaží využít co možná

nejvíce stávajících nosných konstrukcí a respektovat tak současnou urbanis-

tickou  stopu.  Plocha  venkovního  hřiště  je  v  návrhu  využita  pro  vybudování

podzemního parkoviště s obnovenou funkcí venkovního sportoviště na jeho

střeše.

Vstupní část budovy je zvýrazněna dvěma zalomenými patry, která díky ploš-

nému  prosklení  propojují  interiér  s  veřejným  prostorem.  Části  areálu,  např.

sportbar, horolezecká stěna a venkovní hřiště se obracejí k veřejnému parku,

obráceně i travnaté plochy parku prostupují do provozů areálu, čímž je pod-

pořen  jejich  synergický  efekt.  Směrem  do  ulice  Opletalova  je  objekt  rytmi-

zován  třemi  architektonicky  zvýrazněnými ,, věžemi", čímž dodává areálu při pohledu z ulice městský charakter.

MEETPLACE 2019 © All Rights Reserved.