INTERIÉRY

ARCHITEKTURA

NOVINKY

DESIGN

KONTAKT

STUDIO

SHOWROOM RENAULT - ČSAO PRAHA

Rekonstrukce a branding interiéru

Stav

V REALIZACI

(BŘEZEN 2017)

 

Status

KORPORÁTNÍ

 

Stupeň dokumentace

BRANDING STUDIE + PD INTERIÉRU

 

Lokace

PRAHA/

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Tým

FILIP ALBRECHT

MAREK BENEŠ

 

Spolupráce

HANA BLÁHOVÁ

Stávající autosalon byl přestavěn za účelem modernizace interiéru v rámci rebrandingových požadavků značky Renault a.s. Nástavba byla řešena jako kompaktní hmota pravoúhlého půdorysu vystavěná nad stávajícím 1. patrem autosalonu s kterým je spojena nově vybudovaným centrálním schodištěm umístěným doprostřed galerie/ochozu. Prostor autosalonu tak působí otevřeným a vzdušným dojmem.

Realizace probíhala na základě projektové studie Meetplace s.r.o. Stavba je charakterizována jako nový a moderní objekt zahrnující všechny provozy nutné pro fungování showroomu.

V návaznosti na vybudování nástavby byla upravena i stávající  plocha  autosalonu a to zejména srovnáním linie severní strany fasády a původního rohového vstupu na nově středoosově koncipovaný vstup.

Navržené schéma akceptuje lokální specifika objektu a korporátní politiku prodeje. Výchozím prvkem schématu je instalace prvku Renault road, tj. Digital lounge na osu vchodu do objektu. Schéma jednotlivých zón je dimenzováno a umístěno plně v souladu s korporátním manuálem dle preferencí

jednotlivých zón, jejich velikosti, vazby na vstup do showroomu a logice

pohybu klienta. Větší a lépe situovaný prostor showroomu je věnován prezentaci značky Renault, dle preferencí koncernu. Umístění prvků není fixní, jedná se o víceméně stojící prvky. Umístění jednotlivých prvků, stejně jako množství vystavených vozidel, je tak plně v kontextu s korporátním manuálem a akcentuje velikost prostoru s vhodných poměrem mezi prostorem volným a místy pro provozy k prodeji. Umístění prodejců značky Renault je navrženo volně v prostoru, po pravé straně Renault road. Zóny určené pro poprodejní služby jsou situovány v západní šásti objektu (nejdále od vstupu), pod sníženým podhledem. Na provoz schowroomu plyně navazuje sousedící servis, rychlý příjem, výdej vozů etc.

 

MEETPLACE 2019 © All Rights Reserved.