HRADEC KRÁLOVÉ 2050

Urbanistická studie města Hradec Králové do roku 2050

Rok

2011

 

Stupeň dokumentace

SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDIE

 

Lokace

Hradec Králové/

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Tým

FILIP ALBRECHT

JANA TVAROHOVÁ

 

Spolupráce

HPDK s.r.o.

PROF. DR. ING. ARCH. BOŘEK ŠÍPEK

Spolupráce Hradce Králové s Pardubicemi je jedním z hlavních východisek při formulaci základních myšlenek rozvoje mesta Hradec Králové. Prirozená dělba aktivit vytvárí predpoklad pro akcentaci silných stránek obou měst a umožnuje naplno rozvinout jejich rozvojový potenciál při zachování jejich specifické různorodosti a odlišného charakteru. V případě Hradce Králové vidíme budoucnost v jeho profilaci jako města kultury, sportu, vzdělanosti a kvalitního životního prostredí. Naproti tomu nové průmyslové zóny jsou do stávajícího organismu města integrovány velmi těžkopádně. Spojení Hradec Králové - salon republiky nemusí v budoucnu znít jako klišé. Je zde šance dát tomuto heslu nový smysl a lesk. Dle našeho názoru jednoznačná orientace města tímto směrem, umožňuje nárůst rezidenčních ploch pro 170 000 obyvatel. Rozvoj města by měl respektovat jeho koncentrické uspořádání s důrazem na zachování výškových dominant, které jsou významnou a vysoce specifickou hodnotou území. Je nutné definovat nové hranice města. Zvolený tvar elipsy není z těchto hledisek pouze formálním vyjádřením, nýbrž vychází z jednoznačně definovaných limitů využití území determinujících jeho další rozvoj. Z hlediska limitů přírodních, se jedná především o lesní masiv, přiléhající k městu z jihovýchodního směru. V západním sektoru je jednoznačným limitem trasa dálnice D11. Nejvýznamnejším determinantem rozvoje severního sektoru města je letište a jeho budoucí využití. Silnou stránkou města a jeho významným urbanistickým dědictvím je koncepce „zelených klínu“ podél obou řek, které umožnují městu dýchat. Tento odkaz je třeba uchopit, dále rozvíjet a propojit s dalšími tradicemi města. Jako je například fenomén cyklistické dopravy. V optimálním případě by mělo být možné projet město na kole či koňmo nebo projít pešky bez bariér. Budoucnost Hradce Králové vidíme jako města zdravého a krásného a přátelského vuči svým obyvatelům.

INTERIÉRY

ARCHITEKTURA

NOVINKY

DESIGN

KONTAKT

STUDIO

MEETPLACE 2019 © All Rights Reserved.