UP HRÁDEK NAD NISOU

Ideový návrh územního plánu - Hrádek nad Nisou

Rok

2011

 

Stupeň dokumentace

SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDIE

 

Lokace

HRÁDEK NAD NISOU/

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Tým

FILIP ALBRECHT

JANA TVAROHOVÁ

 

Spolupráce

ING. ARCH. MILAN RAK

ING. ARCH. IVETA RAKOVÁ

Hlavním záměrem našeho konceptu je zamezit nekontrolovatelnému růstu a umožnit prirozeně zahustit dnes prořídlou zástavbu samotného centra.

Nový koncept územního plánu si dává za cíl revitalizovat celou strukturu všech městských částí a jejich vzájemné komunikace při akceptování charakteru města tvořeného srůstem tří svébytných obcí. Úspěšná revitalizace si žádá jasné vymezení stávající struktury na 3 vzájemne závislé celky spojené centrem města a průmyslovou zónou. Současný Hrádek nad Nisou vnikl spojením tří obcí Hrádku, Donínu a Loučné, které se do poloviny 20. století rozvijeli samostatně. Významným prvkem je blízkost tzv. Trojmezí, které je tvořeno stykem hranic tří států" České republiky, Spolkové republiky Německo a Polska. Tento geografický  fakt vytváří pro Hradek nad Nisou ideální funkční náplň jako města přátelského k poznání, setkávání odlišných kulturních tradic a zábavy v kombinaci s nezaměnitelnou krajinou nedaleko Jizerských Hor.

 

 

INTERIÉRY

ARCHITEKTURA

NOVINKY

DESIGN

KONTAKT

STUDIO

MEETPLACE 2019 © All Rights Reserved.