O NÁS

HPDK a meetplace jsou kooperující architektonické a projekční kanceláře, které díky sehranému týmu architektů, projektantů a designérů vytvořily mnoho studií a realizací, které můžete vidět nejen v Královéhradeckém kraji, ale i po celé České republice. Hradecká projekční a developerská kancelář byla založena v roce 2003, na základě mnohaletých zkušeností akad. arch. Karlem Albrechtem. HPDK se nyní může pyšnit již 20 lety v oboru. V roce 2011 byl založen ateliér meetplace Ing. arch. MgA. Filipem Albrechtem, který má na kontě také mnoho zajímavých a úspěšných projektů.

Zabýváme se zpracováním architektonických studií, projektových dokumentací pozemních a dopravních staveb všech stupňů a vizualizací navržených řešení. Zajistíme komplexní rozsah inženýrských služeb, včetně výkazu výměr, rozpočtu, zajištění povolení a autorského dozoru. Zaštiťujeme přípravné práce jako jsou geodetické služby, hydrogeologické a radonové průzkumy, ekologické posudky včetně EIA a další činnosti spojené s přípravou a realizací staveb.

Hradecká projekční a developerská kancelář

Hlavní architekt

Akad. arch. Karel Albrecht

Inženýr/Architekt

Ing. Vítek Donát

Architekt

Ing. arch. Jana Vtípilová

Vedoucí kanceláře

Adéla Remeš

meetplace for architecture and design

Hlavní architekt/designer

Ing. arch. MgA. et. MgA. Filip Albrecht

Architekt

Ing. arch. Hana Gregorová

Architekt

Ing. arch. Adam Jarolímek

Architekt

Ing. arch. Nikola Moravcová

Architekt

Ing. arch. Zuzana Kisielová

NÁŠ TÝM

Architektura development

Karel Albrecht

Zakladatel ateliéru HPDK s.r.o. Akad. architekt UMPRUM

Filip Albrecht

Zakladatel a jednatel ateliéru meetplace s.r.o.; TU Liberec - Magisterský obor architektura/urbanismus a Magisterský obor environmental design /ateliér Bořka Šípka/. UMPRUM - Magisterský obor průmyslový design /ateliér D1/. Číslo autorizace ČKA 05257 obor architektura (A.1)

Adéla Remeš

vedoucí kanceláře Metropolítní univerzita Praha /mezinárodní vztahy a evropská studia

Vítek Donát

inženýr ČVUT Praha/ Fakulta stavební

Hana Gregorová

inženýr/architekt ČVUT Praha /Fakulta architektury

Adam Jarolímek

inženýr/architekt VUT Brno /Fakulta architektury

Jana Vtípilová

inžrnýr/architekt Vysoké učení technické – Fakulta stavební (Brno) 2014 – 2018 Bakalářské studium – Obor: Architektura pozemního stavitelství 2018 – 2020 Magisterské studium – Obor: Architektura a rozvoj sídel Střední škola umění a designu (Brno) 2010 – 2014 obor Nová média Začátek práce v HPDK 18.11.2020.

Nikola Moravcová

inženýr architekt VŠB technická univerzita Ostrava/Fakulta stavební/Katedra architektury

Zuzana Kisielová

inženýr/architekt ČVUT /Fakulta architektury
Přejít nahoru