Tenisové centrum Plachta
vybrana 7
Autor projektu: Karel Albrecht / Lokace: Hradec Králové / Investor: SK Tenis Malšovice / Stav: Realizace 2023

Zadáním investora byl návrh vybudování tenisového areálu na vysoké úrovni v lokalitě stávajících tenisových kurtů v Malšovicích v Hradci Králové (viz „stávající stav“). Řešení  obsahuje především pevnou tenisovou halu se 3 kurty a na ní navazující servisní objekt, který bude obsahovat nezbytné zázemí pro tenis jak v hale, tak na venkovních kurtech. Součástí servisní budovy bude  ubytovací  část  hotelového typu, včetně ubytování pro trenéry a personál klubu. Dalšími nezbytnými funkcemi jsou prostory pro služby spojené s provozováním tenisového klubu. Tyto služby budou navrženy v nájemních jednotkách tak, aby mohli být obsazovány specializovanými provozovateli. Jedná se především o prostory pro stravování a občerstvení, fitcentrum, rehabilitace atd. Venkovní uspořádání areálu bude vycházet ze stávajícího stavu s ponecháním 7 tenisových kurtů, s přímou vazbou na nový servisní objekt. Součástí venkovního řešení bude návrh zajištění dopravní obslužnosti včetně řešení dopravy v klidu a návrhu pěších tras a cyklotras. Prostorové uspořádání souboru staveb bude vycházet z danosti hmoty tenisové haly. Její umístění a tvarování bude navazovat na stávající rezidenční zástavbu ul. Rybova s maximálním potlačením hmoty vůči nejbližším bytovým domům. Prostorové uspořádání a materiálové řešení budou navazovat na čelo tenisové haly a v prostoru sousedícím se stávajícím lesem bude hmota a materiál servisního objektu navržena dostatečně citlivě, aby nenarušovala přírodní charakter budovy.


Záměr předpokládá kapacitní rozšíření stávajícího areálu vybudováním nového objektu zázemí a služeb podél jeho východní hranice. Ze severní strany bude k objektu přiléhat krytá tenisová hala se 3 kurty, která zároveň vytvoří optickou a akustickou clonu otevřené části areálu od zástavby rodinných a bytových domů situované směrem k centru města. Stávající venkovní kurty budou zachovány v počtu 7 kusů – 3 kurty budou přiléhat k západní fasádě kryté haly, 4 kurty budou pod halou směrem k zeleni. Kurty se předpokládají k ponechání stávající, bude pouze vyměněn povrch, doplněna závlaha a upraveny parametry dle sportovních norem. Objekty zázemí a haly jsou obdélníkového tvaru a vytváří půdorys tvaru „L“, který pohledově uzavírá venkovní část areálu. Část objektu zázemí určená pro hráče (šatny, zázemí, tenisový klub) je situována v jeho severní části a přímo navazuje na objekt haly a na venkovní areálové plochy sloužící pro přístup ke všem kurtům. Jižní část je pak v přízemí vyhrazena jednotlivým provozům služeb, které jsou přístupné z veřejného prostoru samostatnými vstupy, ve 2.NP a 3.NP je poté situován hotelový provoz. Ten je přístupný hlavním vstupem do objektu, kde bude umístěna hotelová recepce. U hlavního vstupu je umístěn restaurační provoz s kuchyní. Prostor zde vytváří hlavní halu, ze které jsou přístupné všechny funkční celky objektu. Restaurační provoz je navržen včetně přípravny teplých jídel. V severní části objektu jsou v horních patrech umístěny doplňkové provozy areálu. Ve 2.NP je umístěn prostor fitness centra, které lze oddělením jeho částí využít pro přednáškové účely. Prostory fitcentra budou mít vlastní šatny a sociální zázemí. Součástí prostoru bude obsluhovaný bar pro prodej potravinových doplňků a sportovních nápojů. Ve 3.NP jsou navrženy kancelářské prostory tenisového klubu a prostor klubovny pro klubové hráče. Na prostor zázemí navazuje krytá tenisová hala, která je na úrovni 1.NP propojena vstupem s hlavní halou a na úrovni 2.NP se schodišťovou chodbou, kde je vstup na balkon pro diváky. Hotelový provoz je situován do 2. NP a 3.NP, vstupy jsou řešeny vždy z hlavního objektového schodiště s výtahem. Na každém podlaží jsou umístěny dvoulůžkové pokoje s balkonem, v jižní části jsou pokoje řešeny formou garsoniér a se střešními terasami orientovanými do lesoparku. V západní části areálu, která přiléhá ke stávající zástavbě rodinných domů, jsou umístěny 2 samostatné přízemní objekty odděleného ubytování, např. pro trenéry. Objekty jsou koncipovány jako bungalovy s obytným prostorem, samostatnými pokoji nebo ložnicemi a sociálním zázemím.

Součástí záměru je i návrh dostatečného počtu parkovacích a odstavných stání dle výpočtu dopravy v klidu. Pro příjezd k areálu bude využit stávající propustek, který bude rozšířen. Parkovací stání jsou převážně umístěna podél jižní hranice dotčeného území. Další stání jsou umístěna v garáži v jižní části objektu a při samostatných bungalovech. K samostatným objektům ubytování je vedena zpevněná cesta ze zatravňovací dlažby. Návrh řeší také úpravu cest pro pěší a cyklotras podél Hradečnice, které propojují stávající trasy v okolí. Stávající chodníky jsou vedeny podél objektu tenisového klubu, v prostoru, který bude částečně zastavěn novými objekty. Vzhledem k tomu je navržena nová společná stezka podél lipové aleje vedoucí souběžně s ulicí Hradečnice. Před vstupem do objektu a před vstupy do samostatných provozoven je navržena velkorysá zpevněná plocha, sloužící i jako přístup pro zásobování jednotlivých prostorů.

další projekty
Přejít nahoru

Chcete s námi spolupracovat na dalším projektu?

Zanechte nám své kontaktní údaje a my se Vám ozveme.