Bytový dům Jestřáb Jánské Lázně
IMG_0131
Autor projektu: Karel Albrecht / Spoluautor: - / Lokace: Praha / Investor: - / Stav: Realizováno -
Pension Jestřáb
 

Novostavba bytového domu „Jánské Lázně“ se nachází v západní části Jánských Lázní na pozemku s parcelním číslem 174/1, KÚ Černá Hora v Krkonoších 657212. Jedná se o území svažité od severu k jihu. Na pozemku se nachází objekt horské chaty Jestřáb, která bude před započetím stavby zbourána na základě demoličního výměru. Navržen je bytový dům se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V nadzemních podlažích se nachází jednotlivé bytové jednotky. V nejvyšším podlaží (3.NP) jsou navrženy dva mezonetové byty ve vyšším standardu. Součástí většiny bytů je terasa. Podzemní podlaží (1.PP) je vyhrazeno pro jednu bytovou jednotku parkování, sklepy pro jednotlivé byty, místnost pro odpad a technické zázemí. Hlavní vstup do objektu bude ze západu z přilehlé ulice Černohorská, vjezd do garáží z východu stávající obslužní komunikací, která se na jihu pozemku napojuje na ulici Černohorská.

Pension jestřáb
 

Bytový dům je s ohledem na svažitost terénu navržen ze dvou samostatných křídel, propojených pouze krčkem centrální vertikální komunikace. Toto řešení umožnilo každé z křídel situovat s ohledem na jeho polohu ve svahu. Rozdíl mezi úrovněmi křídel je 1,5 m. Důležitým architektonickým prvkem, který uvedené principy umožnil aplikovat při zachování přirozeného osvětlení schodiště, je posunutí obou křídel podél jejich podélné osy. Toto řešení zároveň rozehrálo hru hmot menšího měřítka, než by byl zcela kompaktní objekt. Materiálové řešení pracuje s kombinací tradičních materiálů: kámen pro nejnižšího podlaží a opticky lehčí omítka a dřevo pro podlaží ostatní. Jedno z křídel je zastřešeno excentrickou sedlovou střechou (nestejná délka krokví směrem od hřebene), druhé křídlo je zastřešeno pultovou střechou. Jako střešní krytina je navržen předzvětralý titan-zinkový plech. Na úrovni 1.PP jsou navrženy podzemní garáže s 19 stáními (z toho dvěma invalidními) s vjezdem z východní strany a obslužní komunikací vedou k jižní hranici pozemku. Na západní fasádě je navržen hlavní vchod. Při severní fasádě jsou navrženy bytová jednotka, sklepy pro každý byt a technické prostory. Ve střední části objektu se nachází komunikační páteř domu (výtah se schodištěm).

 
další projekty
Přejít nahoru

Chcete s námi spolupracovat na dalším projektu?

Zanechte nám své kontaktní údaje a my se Vám ozveme.